Adwokat

Ola_200_300_bwUkończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, zakończoną uzyskaniem uprawnień adwokackich. Praktykowała w Kancelariach adwokackich adwokata Marka Ciemniewskiego, adwokata Rafała Reronia i adwokata Pawła Ciemniewskiego. Od 2006 roku była doradcą organów  spółek kapitałowych w zakresie bieżącego funkcjonowania, organizowania i zarządzania grupami kapitałowymi oraz procesów restrukturyzacyjnych i fuzji.

W 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim – Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach.

Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych  w tym także w zakresie przygotowania i prowadzenia posiedzeń rad nadzorczych oraz walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w szczególności notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Długoletnia praktyka w prowadzeniu procesów w sprawach cywilnych rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa pracy oraz w sprawach karnych daje jej legitymację do podjęcia się prowadzenia  każdej sprawy z w/w dziedzin.

Wiedzę ekspercką  z zakresu prawa wekslowego oraz ochrony danych osobowych wykorzystuje nie tylko w ochronie interesów swoich klientów ale także w celu prowadzenia szkoleń i warsztatów.