Adwokat

Andrzej_200_300_bwUkończył Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo. Pracę magisterską obronił na katerze Prawa Gospodarczego pod prof. Dr hab. Janusz A Strzępka. Aplikację odbył w Okręgowej Radzie Adwokackiej, będąc jednocześnie pracownikiem na stanowisku aplikanta adwokackiego w Kancelarii Ślązak Zapiór i Wspólnicy sp.k. pod patronatem Mecenasa Krystiana Ślązak. Podczas aplikacji zajmował się obsługą gospodarczą podmiotów z obszaru Górnego Śląska.

Od 2011 r., prowadzi indywidulaną Kancelarię Adwokacką w Katowicach. W ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii kontynuuje stałą obsługę podmiotów gospodarczych.

Długoletnia praktyka w prowadzeniu spraw reprezentowanych spółek kapitałowych z zakresie szeroko pojętej windykacji a także  prowadzenia spraw i reprezentowanie klienta przed  Urzędem Zamówień Publicznych – Krajową Izbą Odwoławczą, Urzędem Patentowym, prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy w tym negocjacji ze związkami zawodowymi oraz postępowaniach administracyjnych daje mu legitymację do podjęcia się prowadzenia  każdej sprawy z w/w dziedzin.

Wiedzę ekspercką  z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych  wykorzystuje w ochronie interesów swoich klientów.