Informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych są Kancelarie Adwokackie adw. Aleksandry Małek-Jakubowskiej i adw. Andrzeja Jakubowskiego, ul. Żwirki i Wigury 3/1, 40-063 Katowice

 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

– w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

– w  pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełniania prawnie  usprawiedliwionych celów Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;

 

Dane osobowe będą przechowywane  przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom tj. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom  i operatorom  płatności, podmiotowi  świadczącemu  usługi księgowe. 

Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.