Prawo gospodarcze i handlowe (prawo spółek, rejestrowe, korporacyjne, windykacyjno-egzekucyjne, upadłościowe, układowe, naprawcze) – posiadamy doświadczenie i kompetencje do prowadzenia Klientów korporacyjnych od chwili powzięcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej poprzez opracowanie stosownej struktury prawnej, w tym zawiązywania listów intencyjnych, aż do świadczenia stałej obsługi prawnej zmierzającej do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelarie świadczą usługi na rzecz Klientów korporacyjnych ze wszystkich branż gospodarczych. Z uwagi jednak na zakres działalności naszych czołowych Klientów z branży budowlanej, stalowo – złomowej oraz finansowej, w Kancelarii zostały wykształcone działy specjalnie dla nich dedykowane.

Dział obsługi podmiotów z branży budowlanej świadczy obsługę prawną na każdym etapie procesu budowlanego, tj. przygotowanie do realizacji inwestycji, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, wykonanie, zawarcie umów z podwykonawcami, roszczenia gwarancyjne, windykacja i reprezentowanie przed Urzędem Zamówień Publicznych – Krajową Izbą Odwoławczą, Urzędem Patentowym. Obsługujemy specjalistyczne laboratoria technologiczne, spółki z branży cementowej i betonowej, w tym jednego z największych producentów cementów w Polsce. Prowadzimy stałą obsługę producentów kostki brukowej i galanterii betonowej mających siedziby na terenie całego kraju. Współpracujemy również z firmami budowlanymi realizującym prace budowlane o charakterze przemysłowym, w tym prace żelbetonowe. Nasi Klienci z branży budowlanej zatrudniają łącznie około półtora tysiąca pracowników.

Dział obsługi podmiotów z branży stalowo – złomowej od wielu lat prowadzi współpracę z hutami, walcowniami, armaturami przemysłowymi, przedsiębiorstwami spawalniczymi i złomowymi. Łączna wielkość zatrudnienia u naszych Klientów z tej gałęzi wynosi około dwóch tysięcy osób.

Dział obsługi podmiotów z branży finansowej udziela pomocy prawnej klientom zajmującym się udzielaniem mikro, małym i średnim przedsiębiorcom środków finansowych pozyskiwanych z funduszy europejskich i krajowych, wspieraniem inicjatyw mających na celu rozwój przedsiębiorczości oraz pomocą przy planowaniu i zdobywaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.