Prawo karne w tym przestępstwa karne gospodarcze – wychodząc naprzeciw potrzebom reprezentowania naszych Klientów w jak najszerszym zakresie stworzyliśmy dział zajmujący się pomocą prawną podmiotów gospodarczych będących pokrzywdzonymi na skutek bezprawnych działań osób trzecich naruszających ich interesy. Dodatkowo świadczymy również obronę adwokacką osób będących podejrzanymi/oskarżonymi o popełnienie zbrodni, występków, wykroczeń karnych i/lub karnoskarbowych, w tym podatków akcyzowych.