Prawo medyczne – wprowadzenie zasad wolnorynkowych do gałęzi medycznej, spowodowało potrzebę sprawowania stałej opieki prawnej publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Specyfika tej gałęzi prawa uzasadniła potrzebę wyspecjalizowania działu zajmującego się obsługą podmiotów służby zdrowia. W tej dziedzinie posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi Zakładów Opieki Zdrowotnej, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, w tym jednego z największych w Polsce laboratoriów patomorfologicznych.