Szkolenia, audyty, due diligence, restrukturyzacja – elementem dopełniającym wachlarz świadczonych usług prawnych na rzecz naszych Klientów są szkolenia wewnętrzne przeprowadzane zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Kancelarie przeprowadzają także audyty  będące podstawą restrukturyzacji przedsiębiorstw.