Adwokat Aleksandra Małek-Jakubowska

o_nas_200_300_bwUkończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, zakończoną uzyskaniem uprawnień adwokackich. Praktykowała w Kancelariach adwokackich adwokata Marka Ciemniewskiego, adwokata Rafała Reronia i adwokata Pawła Ciemniewskiego. Od 2006 roku była doradcą organów  spółek kapitałowych w zakresie bieżącego funkcjonowania, organizowania i zarządzania grupami kapitałowymi oraz procesów restrukturyzacyjnych i fuzji.

W 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim – Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach.

Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych  w tym także w zakresie przygotowania i prowadzenia posiedzeń rad nadzorczych oraz walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w szczególności notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Długoletnia praktyka w prowadzeniu procesów w sprawach cywilnych rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa pracy oraz w sprawach karnych daje jej legitymację do podjęcia się prowadzenia  każdej sprawy z w/w dziedzin.

Wiedzę ekspercką  z zakresu prawa wekslowego oraz ochrony danych osobowych wykorzystuje nie tylko w ochronie interesów swoich klientów ale także w celu prowadzenia szkoleń i warsztatów.

 

Adwokat Andrzej Jakubowski

Ukończył Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo. Pracę magisterską obronił na katerze Prawa Gospodarczego pod prof. Dr hab. Janusz A Strzępka. Aplikację odbył w Okręgowej Radzie Adwokackiej, będąc jednocześnie pracownikiem na stanowisku aplikanta adwokackiego w Kancelarii Ślązak Zapiór i Wspólnicy sp.k. pod patronatem Mecenasa Krystiana Ślązak. Podczas aplikacji zajmował się obsługą gospodarczą podmiotów z obszaru Górnego Śląska.

Od 2011 r., prowadzi indywidulaną Kancelarię Adwokacką w Katowicach. W ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii kontynuuje stałą obsługę podmiotów gospodarczych.

Długoletnia praktyka w prowadzeniu spraw reprezentowanych spółek kapitałowych z zakresie szeroko pojętej windykacji a także  prowadzenia spraw i reprezentowanie klienta przed  Urzędem Zamówień Publicznych – Krajową Izbą Odwoławczą, Urzędem Patentowym, prowadzenia spraw z zakresu prawa pracy w tym negocjacji ze związkami zawodowymi oraz postępowaniach administracyjnych daje mu legitymację do podjęcia się prowadzenia  każdej sprawy z w/w dziedzin.

Wiedzę ekspercką  z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego i prawa spółek handlowych  wykorzystuje w ochronie interesów swoich klientów.